Prekrivači

Prekrivači 


Da bi se bazen zaštitio od uticaja okoline koriste se različite medo te.Jedna id tih metoda jesu i prekrivači za bazene.Pomenuti artikli mogu se svrstati u dve grupe:
1.Zimsko-letnji prekrivači
2.Dnevni - termo prekrivači 
Prva grupa prekrivača namenjena je za “konzerviranje” bazena na kraju sezone i štiti bazen,pa i bazensku vodu od prljanja u toku jesenjeg/zimskog perioda.Montira se na kraju sezone kupanja,a skida pri otvaranju bazena za sezonu.
Drugu grupu cine dnevni prekrivači.Kao sto i sam naziv kaže -koriste se za zaštitu na dnevnom nivou pri cemu se ovi prekrivači postavljaju na površinu vode na kraju dana kako bi preko noći se odrzala temperatura vode,a ori tome se bazen ne isprlja. 

alfa bazeni

Pravougaoni prekrivač

Dimenzija cmCena
5x3m 310€ 
6x3m 340€ 
7x3m 370€ 
7x3,5m 410€ 
7x4m 430€ 
8x4m 500€ 
9x4,5m 540€ 
9x5m 560€ 
alfa bazeni

Ovalni prekrivač

Dimenzija cmCena
5x3m 280€ 
6,3x3,6m 340€ 
7x3m 350€ 
7,37x3,6m 370€ 
8x4m 410€ 
9,16 x 4,6m 500€ 
9 x 5m 560€ 
10,3 x 5m 610€ 
10 x 6m 740€ 
alfa bazeni

Ovalni plutajući ( Termo ) prekrivač

Dimenzija cmCena
4.9x3m 340€ 
6.3x3.6m 490€ 
7x3m 440€ 
7.37x3.6m 510€ 
8x4m 600€ 
9x5m 820€ 
10.3x5m 890€ 
alfa bazeni

Pravougaoni plutajući ( Termo ) prekrivač

Dimenzija cmCena
5x3m 380€ 
6x3m 400€ 
7x3m 420€ 
7x3.5m 490€ 
7x4m 540€ 
8x4m 600€ 
9x4m 680€ 
alfa bazeni

Ručna motalica za ( Termo ) prekrivač


Najlakši način za postavljanje i uklanjanje prekrivki sa bazena se postiže sa ručnom motalicom. Ova motalica je mobilna i moguće ju je pomerati po potrebi.

Dimenzija cmCena
260-430 690€ 
410-570 800€ 
530-690 920€